ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆŚmierć bliskiego krewnego jest wydarzeniem, które bardzo trudno zaakceptować. Niejednokrotnie staje się przyczyną znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego, skutecznie uniemożliwiając powrót do dawnego trybu życia. Śmierć bliskiej osoby powoduje również straty materialne i pogorszenie się sytuacji finansowej najbliższej rodziny.

 

Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza wtedy, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. W takiej sytuacji można mówić o najbliższych krewnych zmarłego jako o poszkodowanych. Mają zatem prawo do otrzymania stosownej rekompensaty. Odszkodowania wypłacane za śmierć bliskiej osoby sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. Niestety nie każdy pokrzywdzony jest świadomy swoich praw.

 

Cenną pomoc w zakresie odzyskiwania odszkodowania za śmierć bliskiego oferuje współpracujące z naszą firmą Biuro Prawne GLOBAL. Zachęcamy państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej i dochodzenie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby. Uzyskana rekompensata pokryłaby wszystkie koszty związane z pogrzebem i zapewniła możliwość realizacji zamierzonych planów. Dałaby poczucie bezpieczeństwa finansowego, które jest bardzo istotne.

Mogą się Państwo szybko skontaktować z Biurem Prawnym GLOBAL. Więcej informacji znajdą państwo pod numerem telefonu +48 791 005 903. Dzięki pomocy polecanej przez nas firmy, mają Państwo szansę na:

zwrot kosztów pogrzebu i leczenia
otrzymanie zadośćuczynienia za straty moralne
uzyskanie rekompensaty za pogorszenie się sytuacji życiowej
zdobycie odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznanie odprawy pośmiertnej od pracodawcy.

« »